13/12/17  Tin của trường  34
chuẩn bị phòng chống bão
 13/12/17  Tin của trường  36
100% cán bộ, cnvc phòng chống bão lũ
 25/04/16  Tin của trường  254
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường Tiểu học Thuận Hòa.
Tiêu điểm